Projekt pt. „Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach” wśród projektów wybranych do dofinansowania

10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  Zarząd Województwa Śląskiego  zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-89/16

Miło nam poinformować, że wśród dofinansowanych projektów jest przedsięwzięcie pt. „Przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach” dla którego całą dokumentację aplikacyjną opracowała nasza spółka. Koszt projektu 1 688 024,48 zł przy współfinansowaniu z EFRR  1 433 775,31 zł.  

Władzom Miasta Czechowice-Dziedzice serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyli zlecając odpowiedzialne zadanie przygotowania całej dokumentacji aplikacyjnej. 

Włodzimierz Stasica

Prezes Zarządu